Giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu về sản phẩm Phân bón hữu cơ vi sinh

Giới thiệu về sản phẩm Phân bón hữu cơ vi sinh

Sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh bảo đãm an toàn vệ sinh môi trường. Phân vi sinh là những chế phẩm trong đó có chứa các lồi vi sinh vật có ích. Có nhiều nhóm vi sinh vật có ích bao gồm vi khuẩn, nấm, xạ khuẩn được sử dụng để làm phân bón. Trong số đó...

Admin 07/06/2017
Giới thiệu sản phẩm trái Mãng cầu (phần 2)

Giới thiệu sản phẩm trái Mãng cầu (phần 2)

Kết quả đạt được trong việc sản xuất ra Sản phẩm Mãng cầu sạch : HTX đã sản xuất thành công mô hình sản phẩm mãng cầu theo tiêu chuẩn trái cây chất lượng cao, sản phẩm sạch, an tồn vệ sinh thực phẩm. Quá trình tổ chức sản xuất sản phẩm Mãng cầu sạch Khu vườn sản xuất...

Admin 06/06/2017
Giới thiệu sản phẩm trái Mãng cầu (phần 1)

Giới thiệu sản phẩm trái Mãng cầu (phần 1)

Đối với Sản phẩm Mãng cầu theo tiêu chuẩn trái cây chất lượng cao, an tồn vệ sinh thực phẩm. 1.1- Nhu cầu tất yếu: Mãng cầu là loại cây ăn quả nhiệt đới rất phổ biến ở nước ta, có từ Bắc chí Nam, nhưng chỉ ở miền Đông Nam bộ mới có vùng sinh thái phù hợp...

Admin 06/06/2017