HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MÃNG CẦU THẠNH TÂN

          Chuyên cung ứng giống cây trồng; Cung ứng vật tư nông nghiệp; Tiêu thụ sản phẩm mãng cầu; Thu mua chế biến nông sản.

          Đặc biệt cung cấp Mãng Cầu Sạch Tây Ninh – Mãng cầu Bà Đen Tây Ninh

          Với tiêu chí 4 KHÔNG:

KHÔNG sử dụng thuốc trừ sâu bằng hóa chất
checkbox KHÔNG phun thuốc tăng trưởng
checkbox KHÔNG bón phân vô cơ
checkbox KHÔNG thuốc bảo quản

 

          Ngoài ra, HTX luôn cải tiến lề lối phục vụ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng. Chủ động hoạch định kế hoạch chiến lược kinh doanh, điều hành linh hoạt, thực hành tiết kiệm chi phí một cách hợp lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ; Thường xuyên hoặc đột xuất, giáo dục cán bộ, công nhân viên có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đề cao tác phong giao tiếp lịch sự, văn minh, tạo niềm tin đối với khách hàng. Hợp Tác Xã còn thường xuyên đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.

          HTX luôn quan tâm đến yếu tố con người . Hầu hết, cán bộ, công nhân viên trong đơn vị đều có trình độ nghiệp vụ, chuyên ngành, hoặc ít nhất là có sự hiểu biết sâu, kinh nghiệm về sản xuất đặc biệt đối với cây Mãng cầu , thu nhập bình quân của công nhân viên ngày càng được nâng lên.

          Hợp Tác Xã Nông nghiệp Mãng Cầu Thạnh Tân hoạt động ngồi mục tiêu lợi nhuận, mà còn vì mục tiêu hỗ trợ kinh tế hộ gia đình. Tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân ái từ thiện và phát triển cộng đồng. Đặc biệt, HTX thực hiện theo phương châm trên tinh thần tương thân – tương ái, tương trợ.