Trong các năm qua HTX đã đạt được những thành tựu trên nhiều lãnh vực. Trong hoạt động kinh doanh luôn ổn định, tăng trưởng nhanh; Hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt . Công tác hỗ trợ vốn sản xuất , HTX cung ứng về phân bón và thuốc BVTV theo hình thức trả chậm , phát huy được hiệu quả trong cộng đồng dân cư , đầu tư kịp thời vụ, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, đời sống các hộ gia đình ngày càng được cải thiện , được đa số nhân dân và các hộ Xã viên ngày càng tin tưởng, gần gũi với HTX ngày càng đông.

            Hàng năm, HTX thực hiện tốt công tác nộp Thuế Nhà nước đúng quy định.

            Đặc biệt, HTX luôn cải tiến lề lối phục vụ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng. Chủ động hoạch định kế hoạch chiến lược kinh doanh, điều hành linh hoạt, thực hành tiết kiệm chi phí một cách hợp lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ; Thường xuyên hoặc đột xuất, giáo dục cán bộ, công nhân viên có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đề cao tác phong giao tiếp lịch sự, văn minh, tạo niềm tin đối với khách hàng. Hợp Tác Xã còn thường xuyên đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.

            HTX luôn quan tâm đến yếu tố con người . Hầu hết, cán bộ, công nhân viên trong đơn vị đều có trình độ nghiệp vụ, chuyên ngành, hoặc ít nhất là có sự hiểu biết sâu, kinh nghiệm về sản xuất đặc biệt đối với cây Mãng cầu , thu nhập bình quân của công nhân viên ngày càng được nâng lên.

            Hợp Tác Xã Nông nghiệp Mãng Cầu Thạnh Tân hoạt động ngồi mục tiêu lợi nhuận, mà còn vì mục tiêu hỗ trợ kinh tế hộ gia đình. Tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân ái từ thiện và phát triển cộng đồng. Đặc biệt, HTX thực hiện theo phương châm trên tinh thần tương thân – tương ái, tương trợ.

            * Những thành tích khác:

            Có kế hoạch phát triển và đầu tư đúng hướng , nâng cao được chất lượng hỗ trợ kinh tế cho các hộ gia đình, kiểm sát được hiệu quả vốn đầu tư, phân tích đánh giá được những điểm mạnh , điểm yếu và rũi ro tiềm ẩn, xác định chất lượng “hỗ trợ kinh tế gia đình nghèo” là quan điểm chính của HTX.

            Yếu tố quan trọng nhất trong chặng đường phát triển của HTX là yếu tố “con người và chữ tín”. HTX quan niệm :”Làm kinh tế là phải biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Phải tạo được chữ tín, nếu không có uy tín thì không thể thu hút được Xã viên và không thu hút được rộng rãi trong cộng đồng dân cư. Hy vọng của Hợp Tác Xã Nông nghiệp Mãng cầu Thạnh Tân sẽ là cánh chim đầu đàn của hệ thống Hợp Tác Xã Nông nghiệp tỉnh Tây Ninh”.

thanh tuu

            Từ năm 2009 đến nay, HTX vinh dự được UBND tỉnh Tây Ninh, Liên minh HTX Tây Ninh trao tặng nhiều Bằng khen, giấy khen cùng nhiều Danh hiệu thi đua; Cụ thể như sau:

(1).- Bằng khen đạt danh hiệu thi đua HTX điển hình tiên tiến giai đoạn 2009 – 2011 theo Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 09/03/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh.

(2).- Giấy công nhận đạt danh hiệu thi đua HTX điển hình tiên tiến năm 2011 theo Quyết định số 74/QĐLMHTX ngày 02/03/2012 của Liên minh HTX tỉnh Tây Ninh.

(3).- Bằng khen đạt danh hiệu thi đua Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012 theo Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 20/05/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh.

(4).- Bằng khen đạt danh hiệu thi đua Thành tích xuất sắc phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể tỉnh TN giai đoạn 2008 – 2013 theo Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 26/09/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh.

(5).- Giấy công nhận đạt danh hiệu thi đua HTX điển hình tiên tiến năm 2012 theo Quyết định số 267/QĐ-LMHTX ngày 01/10/2013 của Liên minh HTX tỉnh Tây Ninh.

(6).- Giấy công nhận đạt danh hiệu thi đua HTX điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 – 2015 theo Quyết định số 128/QĐ-LMHTX ngày 08/04/2015 của Liên minh HTX tỉnh Tây Ninh.

(7).- Bằng khen đạt danh hiệu thi đua Thành tích xuất sắc phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể tỉnh TN giai đoạn 2008 – 2013 theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh.

(8).- Cờ thi đua đạt danh hiệu thi đua Đơn vị dẫn đầu phong traò thi đua các HTX NN cụm thi đua các Tỉnh miền đông nam bộ  theo Quyết định số 21/QĐ- ngày …../…../2017 của Liên Minh Hợp Tác xã Việt Nam.

(9).- Cờ thi đua đạt danh hiệu thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016 theo Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 09/03/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh.

 thanh tuu 3

            Những thành tích nêu trên, có sự đóng góp tích cực của tập thể cán bộ, công nhân viên chức, xã viên trong đơn vị đã và đang hồn thành từng bước và vững chắc các nhiệm vụ về chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong hiện tại và thời gian tới.