HỢP TÁC XÃ NÔNG N GHIỆP MÃNG CẦU THẠNH TÂN

Địa chỉ: Lộ 10, ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Tân , Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh
Phone: (0276) 3 839 509 – 0913955070
Email: htxmangcauthanhtan@gmail.com
Website: htxnnmangcauthanhtan.vn