Tin tức

Câu chuyện về quả mãng cầu Bà Đen

Câu chuyện về quả mãng cầu Bà Đen

       Tây Ninh có vùng đất, khí hậu, nguồn nước và thổ nhưỡng phù hợp để phát triển chuyên canh cây Mãng cầu (Na), tạo ra lợi...

Xem thêm

Giới thiệu về sản phẩm Phân bón hữu cơ vi sinh

Giới thiệu về sản phẩm Phân bón hữu cơ vi sinh

Sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh bảo đãm an toàn vệ sinh môi trường. Phân vi sinh là những chế phẩm trong đó có chứa các lồi...

Xem thêm

Những thành tựu HTX Mãng cầu Thạnh Tân đạt được

Những thành tựu HTX Mãng cầu Thạnh Tân đạt được

            Trong các năm qua HTX đã đạt được những thành tựu trên nhiều lãnh vực. Trong hoạt động kinh doanh luôn ổn định, tăng trưởng nhanh; Hầu hết...

Xem thêm

Quá trình phát triển HTX Mãng cầu Thạnh Tân

Quá trình phát triển HTX Mãng cầu Thạnh Tân

Khái quát tình hình sản xuất – kinh doanh và thực trạng của Hợp Tác Xã từ khi thành lập đến năm 2013: Bước đầu đi vào hoạt động...

Xem thêm

Sản phẩm mới