Sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh bảo đãm an toàn vệ sinh môi trường.

Phân vi sinh là những chế phẩm trong đó có chứa các lồi vi sinh vật có ích. Có nhiều nhóm vi sinh vật có ích bao gồm vi khuẩn, nấm, xạ khuẩn được sử dụng để làm phân bón. Trong số đó quan trọng là các nhóm vi sinh vật cố định đạm, hồ tan lân, phân giải chất hữu cơ, kích thích sinh trưởng cây trồng, v.v..

Dùng chế phẩm vi sinh Trichoderma để làm phân bón hữu cơ cho cây trồng:

Chế phẩm này có tác dụng ngăn ngừa tốt các bệnh thối rễ, lở cổ rễ, thối thân… cho tất cả các loại cây trồng. Và hiệu quả cao trong việc phòng ngừa các loại bệnh do tuyến trùng hại rễ. Đặc biệt, Trichoderma là tập đồn các vi nấm, trong đó có nhiều loại có những tác dụng như tạo ra các phức hợp enzyme, gồm Amylase, Protease, Cellulase… Các enzyme này phân giải cellulose, chất xơ, chitin, hydrat cacbon, protein thành các thành phần đơn giản để cây dễ hấp thụ, giúp cho phân chuồng, phế phụ phẩm nông nghiệp nhanh hoai mục và chất lượng phân được nâng cao. Trichoderma còn phân hủy nhanh các chất xơ thành các chất hữu cơ cung cấp dinh dưỡng và tăng cường đề kháng cho cây trồng”.

Với lợi ích của việc sử dụng phân vi sinh, phục vụ cho nhu cầu sử dụng sản xuất sản phẩm sạch như đã nêu trên , HTX đã sản xuất thành công mô hình sản phẩm phân bón vi sinh theo tiêu chuẩn an tồn vệ sinh môi trường và thành công trong việc ủ men Trichodermar qua Bảng đánh giá tiêu chuẩn kết quả thử nghiệm của Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền nam:

Các hình ảnh minh họa về sản xuất Sản phẩm Phân hữu cơ vi sinh:

phan huu co vi sinh 1

(Hình 1)

phan huu co vi sinh 2

(Hình 2)

 Kết quả Phân hữu cơ vi sinh qua kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn:

phieu ktra phan vi sinh