Kết quả đạt được trong việc sản xuất ra Sản phẩm Mãng cầu sạch :

HTX đã sản xuất thành công mô hình sản phẩm mãng cầu theo tiêu chuẩn trái cây chất lượng cao, sản phẩm sạch, an tồn vệ sinh thực phẩm.

Quá trình tổ chức sản xuất sản phẩm Mãng cầu sạch

5 khu vuon san xuat cong nghe nho giot

Khu vườn sản xuất áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân

hoi thao

Hội thảo triển khai tổ chức sản xuất mãng cầu sạch tại HTX

 lay mau dat

Lấy mẫu đất, đưa đi kiểm nghiệm để sản xuất sản phẩm sạch

 lay mau nuoc

Lấy mẫu nước, đưa đi kiểm nghiệm để sản xuất sản phẩm sạch

 

Các kết quả qua kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn (đất, nước và sản phẩm):

 phieu ktra nuoc Phiếu kết quả kiểm nghiệm nguồn nước sản xuất đạt tiêu chuẩn

phieu ktra dat

 Phiếu kết quả kiểm nghiệm đất sản xuất đạt tiêu chuẩn

 phieu ktra mang cau Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm Mãng cầu được sản xuất đạt tiêu chuẩn